2 ആഡ്‌സ്3 comments:

{ raseesahammed } | May 23, 2011 at 12:57 AM said...

CMYK മോഡിലാണോ ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലെ പച്ചക്കളർ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു...

{ ഫസലുൽ Fotoshopi } | May 23, 2011 at 1:07 AM said...

പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കാണുന്നില്ലല്ലോ, റസീസ്

{ ഫസലുൽ Fotoshopi } | May 23, 2011 at 1:09 AM said...

പിന്നെ പോസ്റ്റിംഗിനു CMYK, RGB എന്നിങ്ങനെ മോഡുകളുണ്ടോ, അതെനിക്കറിയില്ല. എങ്കിൽ അതൂടെ വ്യക്തമാക്കു.

Post a Comment

ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ച്.....

എല്ലാ സഹൃദയർക്കും ഇവിടേക്ക് സ്വാഗതം. ഫോട്ടോഷോപ്പിനെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച്പേരുടെ ഒരു ഫെയിസ്‍ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ, അവിടെ വിരിയുന്ന ഡിസൈനുകൾ പങ്കുവെക്കാനൊരിടം, അതാണിതിന്റെ ഉദ്ദേശം. താല്പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് സ്വയം വര്‍ക്ക് ചെയ്ത ഫോട്ടോകള്‍ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ കലാ വിരുതുകള്‍ ലോകം മുഴുവന്‍ അറിയട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാന്‍ നിങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം, ഫോട്ടോഷോപ്പി ഫെയിസ്‍ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയില്‍ ഒരംഗമാകുക. പരസ്പരം സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുവാനും ഫോട്ടോഷോപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളും പ്ലഗിനുകളും ഷെയർ ചെയ്യുവാനുമൊരിടം.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Copyright © 2010 ഹോം വര്‍ക്ക് All Rights Reserved

Design by Dzignine